Open Rouwkoets

Bij onze open rouw- of begrafeniskoets kunnen de paarden eventueel worden bekleed met witte pluimen, leidsels en strengen.